چین حصار باغ فرفورژه تزئینی در فضای باز

حصار باغ فرفورژه تزئینی در فضای باز

درمان سطحی: روکش پودری و گالوانیزه
مواد: اهن
رنگ: مشکی
چین نرده فلزی فرفورژه زینتی

نرده فلزی فرفورژه زینتی

تایپ کنید: فرفورژه
درمان سطحی: روکش پودری و گالوانیزه
مواد: اهن
چین حصار فرفورژه آهن سنگین گالوانیزه داغ

حصار فرفورژه آهن سنگین گالوانیزه داغ

تایپ کنید: فرفورژه
طرح: سفارشی
ضخامت: 1.2mm-2.5mm
چین حصار فرفورژه 8 فوتی باغچه برای بزرگراه 1.2 تا 2.5 میلی متر

حصار فرفورژه 8 فوتی باغچه برای بزرگراه 1.2 تا 2.5 میلی متر

سرویس: نرده فولادی
عرض: 8 فوت، 7 فوت
سبک: حصار
چین پانل های حصار فرفورژه تزئینی 6x8 مسکونی در فضای باز

پانل های حصار فرفورژه تزئینی 6x8 مسکونی در فضای باز

سرویس: نرده فولادی
عرض: 8 فوت، 7 فوت
مواد: اهن
چین حصار فرفورژه آهن با پوشش پودری فولاد گالوانیزه قابل حمل 6 فوت

حصار فرفورژه آهن با پوشش پودری فولاد گالوانیزه قابل حمل 6 فوت

درمان سطحی: روکش پودری و گالوانیزه
ضخامت: 1.2mm-2.5mm
ارتفاع: 4 فوت، 5 فوت، 6 فوت، 8 فوت
چین حصار صنعتی لوله ای فولادی مشکی 2100x2400 میلی متر نرده فلزی

حصار صنعتی لوله ای فولادی مشکی 2100x2400 میلی متر نرده فلزی

رنگ: مشکی
درمان سطحی: روکش پودری و گالوانیزه
مواد: اهن
چین نرده آهنی فرفورژه سر نیزه روی 4 فوت 5 فوت 6 فوت 8 فوت 1.2 میلی متر - 2.5 میلی متر

نرده آهنی فرفورژه سر نیزه روی 4 فوت 5 فوت 6 فوت 8 فوت 1.2 میلی متر - 2.5 میلی متر

ارتفاع: 4 فوت، 5 فوت، 6 فوت، 8 فوت
سرویس: نرده فولادی
رنگ: مشکی
چین پانل های حصار آهنی فرفورژه 8 فوت سنگین باغ خانه

پانل های حصار آهنی فرفورژه 8 فوت سنگین باغ خانه

درمان سطحی: روکش پودری و گالوانیزه
تایپ کنید: فرفورژه
مواد: اهن
چین حصار فرفورژه آهنی باغچه خانه زینتی مشکی فلزی تزئینی

حصار فرفورژه آهنی باغچه خانه زینتی مشکی فلزی تزئینی

رنگ: مشکی
Width: 8ft , 7ft
تایپ کنید: فرفورژه
1 2 3